38%
13%
7%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
7%
35%
37%
22%
41%
35%
25%
25%
25%
25%
18%
20%
18%
23%
17%
5%
8%
8%
5%
7%
4%
8%
5%
7%
11%
5%
5%
10%
2%
5%
9%
17%
8%
20%
20%
15%
19%
12%
10%
10%
10%
10%
14%
10%
כשר למהדרין
14%
כשר למהדרין
20%
13%
10%
10%
10%
24%
24%
27%
19%